Outubro 2022

Convocatoria Xunta de Facultade
|
Convócase aos membros da Xunta de Facultade a unha reunión extraordinaria que terá lugar no...
Ler máis
Eleccións a membros da Xunta de Facultade
|
ASUNTO : CONVOCATORIA  DE ELECCIÓNS A MEMBROS DA XUNTA DE FACULTADE 2022 De acordo coa...
Ler máis
Eleccións a Decana/o
|
De acordo coa Normativa electoral vixente na Universidade de Vigo, e o Regulamento de Réxime...
Ler máis