Convocatoria Comisión Permanente

Infórmaselles da convocatoria da Comisión Permanente ordinaria, que terá lugar ás 12:15 h. en primeira convocatoria e ás 12:30 en segunda, do vindeiro mércores día 5 de xullo, coa seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

2.- Informe da Decana.

3.- Aprobación, se procede, da proposta de horarios para o vindeiro curso 2023/2024.

4.- Aprobación, se procede, da proposta de calendarios de exames para o vindeiro curso 2023/24.

5.- Rogos e preguntas

A Decana

M. Dolores Garza

    Escribe un comentario