Horarios defensa TFG convocatoria ordinaria 1ª

Poden consultar no seguinte enlace os horarios , tribunais e o lugar de defensa dos Traballos de fin de Grao para a convocatoria ordinaria primeira:

http://fccee.uvigo.es/calendario-e-operativa-tfg.html

Aqueles que non teñan superadas todas as materias non poderán defender, aínda que figuren las listaxes de asignación.