Solicitude defensa TFG convocatoria Xullo

Lémbrolles que dende o 8 ata o 10 de xullo está aberto o prazo para a solicitude de defensa dos Traballos de Fin de Grao para a convocatoria de xullo.

Deberán facelo na súa Secretaría virtual. NON é necesario entregar unha copia da solicitude no Decanato.