Premio de TFG -Asociación Española de Economía

A Asociación Española de Economía convoca o I Premio de Traballos de Fin de Grao en Economía.

Os interesados en participar deberán dirixirse ao decanato, comunicando a súa intención mediante correo electrónico á seguinte dirección: Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo . Entre todos os inscritos seleccionaranse os tres mellores traballos que serán os que se presenten a concurso.

A información máis relevante ao respecto pode consultarse aquí