Mencións ao Proxecto Erasmus +key action 2 ILPa

O proxecto Erasmus  + key action 2 ILPA, desenvolvido dende o 1 de setembro de 2014 ao 31 de agosto de 2017, e no que na Universidade de Vigo é a única universidade española que participa, foi considerado como exemplo de boas prácticas pola Unión Europea:  

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-AT01-KA203-000965).

Ademais, este mesmo programa foi nominado para o premio Austrian Erasmus+ Award 2018 como recoñecemento ao labor realizado polas 10 universidades europeas involucradas:

(https://bildung.erasmusplus.at/de/policy-support/verbreitung-und-nutzung-von-ergebnissen/erasmus-award/award2018/