Acordos da Xunta de Facultade de hoxe 21/04/2023

Infórmaselles dos acordos adoptados na Xunta de Facultade de hoxe día 21 de abril de 2023:

1.- Aprobouse a acta da sesión anterior (14/03/2023).

2.- Ratificáronse os acordos da Comisión de Calidade da Facultade, relativos ás “Memorias do grao en ADE modificadas por adaptación ao RD 822/2021″ e das “Memorias do Máster en Economía Circular”

3.- Aprobouse a proposta de nova estructura de horarios.

Vigo, 21 de abril de 2023

    Escribe un comentario