Calendario escolar 2011/12

 

Estudos oficiais de grao e posgrao e licenciaturas a extinguir

 
1.- O curso académico comprenderá do xoves día 1 de setembro de 2011 ao martes 31 de xullo de 2012 organizado en dous períodos académicos. O mes de agosto non será lectivo.
 
2.- As actividades académicas comezarán e rematarán nas datas seguintes:
 
Primeiro período      inicio:     luns 5 de setembro de 2011.
                                            remate:    sábado 21 de xaneiro de 2012.
Segundo período     inicio:      luns, 23 de xaneiro de 2012.
                                remate:    sábado, 2 de xuño de 2012.
 
3.- Cando estea previsto a realización de probas de avaliación os/as estudantes, en cada curso académico, terán dereito a dúas oportunidades, quedando o calendario recomendado de probas de avaliación organizado en tres períodos:
 
               
 Denominación
Datas das probas de avaliación
Data límite de rexistro das cualificacións en xescampus
Primeiro período
entre o martes 10 de xaneiro e o sábado 21 de xaneiro de 2012.
Venres 10 de febreiro de 2012.
Segundo período
entre o luns 21 de maio e o sábado 2 de xuño de 2012.
Venres 22 de xuño de 2012.
Xullo
entre luns 2 e o sábado 14 de xullo de 2012.
Luns 30 de xullo de 2012.
 
 
4.- As datas para a realización dos exames da convocatoria "de fin de carreira" serán entre os días 28 de novembro e o día 3 de decembro de 2011, sen que se suspenda a docencia. A data límite de rexistro das cualificacións no xescampus e de entrega de actas será o día 22 de decembro de 2011. 
               
5.- As clases interromperanse dende o venres día 23 de decembro de 2011 ata o sábado, día 7 de xaneiro de 2012 (ambos incluídos), o luns día 20 de febreiro e o martes 21 de febreiro, e dende o luns día 2 de abril ao sábado día 7 de abril de 2012 (ambos incluídos).
 
6.- Terá carácter festivo o venres, día 27 de xaneiro de 2012 (celebración do patrón da Universidade). Posuirán o mesmo carácter os días das festas oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e, en cada Campus, os días das festas locais.
 
7.- Así mesmo, en cada Centro terán carácter festivo a data da festa do Centro. Todas as que non coincidan en luns ou venres, pasaranse a eses días.
 
E.T.S. Enxeñeiros de Telecomunicación
29-09-11, xoves
E.U. Enx. Téc. Forestal
04-10-11, martes
Facultades de Bioloxía// Ciencias do Mar// Química//Ciencias
15-11-11, martes
E.U. Formación do Profesorado de E.X.B.
27-11-11, domingo
E.T.S. Enxeñaría de Minas
04-12-11, domingo
Fac. de Dereito // Fac. CC. Xurídicas e do Traballo
07-01-12, sábado
E.S. Enxeñaría Informática
25-02-12, sábado
E.T.S. Enx. Industrial // E.U. Enx. Téc. Industrial
19-03-12, luns
Facultade CC.EE.EE. // CC.EE e Turismo // E.U.Est. Empresariais
05-04-12, xoves
Fac. Historia//Filoloxía e Tradución//Fac. CC. da Educación//Fac. CC.Educ. e Dep.
26-04-12, xoves
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
29-04-12, domingo
Fac. CC. Xurídicas e do Traballo ( Relacións Laborais)
01-05-12, martes
Facultade de Belas Artes
04-05-12, venres
EE.UU. de Enfermería
12-05-12, sábado

 

8.- O calendario para as titulacións de posgrao coincidirá co anterior, agás na data de inicio da actividade académica que será o día 13 de setembro.

9.- Nesta Facultade as datas para a realización dos exames de decembro para as titulacións en proceso de extinción, coinciden coas dos exames de fin de carreira.