Asignación definitiva a grupos prácticos e Cambios de quenda 2022/2023

Podedes consultar a través da vosa secretaría virtual a asignación definitiva de alumnado a grupos para todo o curso 2022/23 A PARTIR DE MAÑÁN.

INSTRUCIÓNS PARA A SOLICITUDE DOS CAMBIOS DE QUENDA 22/23

O alumnado que sexa “Deportista de alto rendemento”, para ser considerado como tal, debe inscribirse na seguinte web da Universidade para que lle expidan a certificación correspondente.

De non ter esa certificación propia da Universidade de Vigo, non será considerado como tal.

https://campusactivo.uvigo.gal/campusactivo/publica/actividad/ampliar.xhtml?idobjsel=3443

 

    Escribe un comentario