Colaboradores

Empresas, despachos e entidades que asinaron unha carta de intencións pola que se establece unha colaboración coa Universidade de Vigo, ao obxecto de contribuír á formación extracurricular, incluíndo a oferta de prácticas preprofesionales, do estudantado da Facultade.