Convocatoria extraordinaria Xunta de Facultade

Convócase aos membros da Xunta de Facultade a unha reunión extraordinaria que terá lugar no Salón de actos da Facultade ás 11:00 h. en primeira convocatoria e ás 11:15 en segunda do vindeiro martes 17 de xaneiro, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

PUNTO ÚNICO: Aprobación, se procede, da Declaración de interese para a modificación do título do Máster en Técnicas Estatísticas

 

Vigo, 12 de xaneiro de 2023

A Decana

Dolores Garza Gil

    Escribe un comentario