Contacto

Atención ao alumnado de grao

Ubicación: Secretaría de alumnado da FCCEE

 

Área de estudos de grao

Nome

Posto

Teléfono

Email

María del Carmen Rodríguez González

Xefa da Área

986 812405

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

Margarita Campo Vila

Xefa de negociado

986 812406

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

Dolores Antonia Miloro Costas

Posto base

986 814080

986 812406

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

María Jesús Sabariz Rúa

Posto base

 

Atención ao alumnado de mestrado e doutoramento

Ubicación: Secretaría de alumnado da FFT

 

Área de estudos de mestrado e doutoramento

Nome

Posto

Teléfono

Email

Jesús Andrés Iglesias

Xefe de Área

986 130 219

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

Francisco M. Nogueiras Justo

Xefe de negociado

986 130 220

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

Mª Begoña Villanueva San Martín

Xefa de negociado

Mª Ángeles Sandino Martínez

Xefa de negociado

 

Decanato da FCCEE

Ubicación: Decanato da FCCEE

 

Negociado de Asuntos Xerais

Nome

Posto

Teléfono

Email

Ana de Prado Vázquez

Xefa de Negociado

986 812 402

sdfcee@uvigo.es

   

Asistencia informática da FCCEE

Ubicación: Decanato da FCCEE

 

Asistencia informática do ámbito Xurídico-Social e Humanidades

Nome

Posto

Teléfono

Email

José Luis Ríos Beis

Técnico informático

986 818 719/

647343017

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

 

Procedemento e datos de contacto para solicitar asistencia informática no Ámbito Xurídico-Social e Humanidades

Atención a Departamentos da FEE.EE.

Ubicación: 4ª Planta da FCCEE.

 

Negociado de Apoio á xestión de centros e departamentos

Nome

Posto

Teléfono

Email

Ángeles Casal Giráldez

Xefa de Área

986 130213

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

Belén Jácome Pérez

Xefa de Negociado

986 130214

986 130215

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

Rocío Rodríguez Fernández

Xefa de Negociado

 

Área Económica

Ubicación: 4ª Planta da FCCEE.

 

Asuntos Económicos

Nome

Posto

Teléfono

Email

Mª Asunción Marzán González

Xefa de Área

986 812545

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

Paula Ramil Vázquez

Xefa de Negociado

986 812403

Rafael Cid Álvarez

Xefe de Negociado

986 812379

Alberto Pérez Pereira

Xefe de Negociado

986 812544

 

Área de Apoio á Investigación e á Transferencia

Ubicación: Planta 0 da FCCXXT. Antiga sede administrativa do Dpto. de Dereito Privado.

 

Nome

Posto

Teléfono

Email

Fernando Troncoso Merino

Xefe de Área

986 130217
986 813417

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

Marta González Rodríguez

Xefa de Negociado

 

Administrador dos ámbitos Xuridico-social e Humanidades

Ubicación: 4ª Planta da FCCEE.

Administrador

Nome

Posto

Teléfono

Email

Ángel Nieto Rodríguez

Administrador

986 812546
647 343063

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

 

Área de Servizos Xerais (Conserxería)

Ubicación: Planta 0 da FCEE.

 

Conserxería - Quenda de mañá

Nome

Posto

Teléfono

Email

Manuel López Iglesias

T.E. de servizos xerais

986 812400

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

Ana Isabel Pereira Alonso

Anxo Prieto Villa

A.T. de servizos xerais

María Luisa Magaz Ledo

A.T. de servizos xerais

 

 

Conserxería - Quenda de tarde

Nome

Posto

Teléfono

Email

Mª.Rosario Pérez Rodríguez

A.T. de servizos xerais

986 812 400

Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

Álvaro F. Ron Fernández

A.T. de servizos xerais