Convocatoria Xunta de Facultade

Convócase aos membros da Xunta de Facultade a unha reunión extraordinaria que terá lugar no Salón de actos da Facultade ás 13:30 h. en primeira convocatoria e ás 13:45 en segunda, do vindeiro xoves días 18 de maio coa seguinte
ORDE DO DÍA:
PUNTO ÚNICO: Aprobación, se procede, da suspensión do Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible.
Vigo, 15 de maio de 2023.
    Escribe un comentario