2º Curso

Grao en ADE
2º Curso
Materias
Primer cuadrimestre
Empresa: Contabilidade financeira I Guía docente
Dirección de operacións Guía docente
Dirección de recursos humanos Guía docente
Econometría Guía docente
Segundo cuadrimestre
Contabilidade financeira II Guía docente
Decisións de investimento Guía docente
Dirección comercial I Guía docente
Macroeconomía Guía docente
Políticas económicas Guía docente