3º Curso

Grao en ADE
3º Curso
Materias
Primer cuadrimestre
Decisións de financiamento Guía docente
Dirección comercial II Guía docente
Dirección estratéxica Guía docente
Réxime fiscal da empresa I Guía docente
Teoría da organización Guía docente
Segundo cuadrimestre
Análise contable Guía docente
Contabilidade de custos Guía docente
Dirección estratéxica internacional Guía docente
Valoración de activos Guía docente