Eleccións a Decana/o da Facultade

PODE CONSULTAR AQUÍ A CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS A DECANA/O DA FACULTADE

CALENDARIO ELECTORAL:

 

1 de outubro:                           Exposición dos censos provisionais no taboleiro electoral.

1 a 7 de outubro:                      Período de reclamacións (correción de erros….) dos censos.

8 de outubro:                           Resolución das reclamacións e nova exposición dos censos no taboleiro electoral

11 de outubro                          Novo período de reclamación aos censos

13 de outubro                          Resolución ás reclamacións

14 de outubro                          Publicación do censo defintivo

15 a 19 de outubro:                   Período de presentación de candidaturas.

20 de outubro:                         Proclamación provisoria de candidatos/as (taboleiro electoral).

21 ao 22 de outubro:                Período de reclamacións á proclamación provisoria de candidatos.

25 de outubro:                          Proclamación definitiva de candidatos/as (taboleiro electoral).

26 ao 29 de outubro                 Campaña electoral.

3 de novembro:                         Elección de Decano/a en Xunta de Facultade Extraordinaria. (De ser precisa unha segunda votación, levarase a cabo 15`despois do escrutinio da anterior)

3 de novembro:                        Remisión da acta da sesión ao reitor.

    Escribe un comentario