Empregabilidade

Informe Adecco-Infoempleo.- Ofrece unha visión da distribución do emprego en España, a súa evolución e as perspectivas a curto e medio prazo.

Informe Adecco Professional: Analiza a demanda de profesionais das distintas titulacións españolas e a súa distribución xeográfica e sectorial.

Informe Adecco Los + Buscados: Recolle as previsións da demanda de perfís profesionais en seis grandes áreas (comercial, TIC, financeira, sanitaria, legal e enxeñería).

Estudos e recursos sobre empregabilidade: