Resolución asignación a grupos alumnado solicitante fóra prazo

Aqueles membros do alumnado que solicitaron que se lles asignase o grupo fóra do prazo establecido para elo, xa consultar a súa asignación na súa Secretaría Virtual.