Plano de docencia en inglés

O próximo curso académico 2016/17 comeza un programa de docencia en lingua inglesa na Facultade. Os estudantes que o soliciten recibirán clases teóricas e prácticas de certas materias nese idioma, debendo cumprír certas condicións.