Curso de Inglés Económico

A Facultade organiza un curso de Inglés Económico e de Negocios, ao abeiro do Plano de Docencia en Inglés, entre o 14/3 e o 11/5.

A matrícula será gratuíta, sempre que se acade o número mínimo de interesados e a selección farase por orde de expediente, tendo prioridade os estudantes de primeiro encadrados dentro de dito plano.

As solicitudes terán que facerse por escrito no decanato antes do día 1 de marzo e a listaxe de admitidos publicarase na web.

O resto da información pode consultarse no enlace que sigue:

          . LISTAXE DE ADMITIDOS NO CURSO