Premio de TFG -Asociación Española de Economía

A Asociación Española de Economía convoca o I Premio de Traballos de Fin de Grao en Economía.

Os interesados en participar deberán dirixirse ao decanato, comunicando a súa intención mediante correo electrónico á seguinte dirección: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Entre todos os inscritos seleccionaranse os tres mellores traballos que serán os que se presenten a concurso.

A información máis relevante ao respecto pode consultarse aquí