A nosa Historia

Orixinariamente, a Facultade de Ciencias Econ贸micas e Empresariales empraz谩base no Colexio Universitario de Vigo, dependente da Universidade de Santiago de Compostela. Por mor da urxencia por dispor de terreos para iniciar a construci贸n da nova Facultade, esa foi unha das primeiras xesti贸ns realizadas polo Delegado do Reitor da USC ante o Concello de Vigo (20/05/88), sendo finalmente concedida unha parcela na zona de Lagoas-Marcosende. A explicaci贸n a tal urxencia estaba en que o n煤mero de membros do alumnado existentes, que nesa 茅poca ascend铆a a 2500 (1400 estudantes de econ贸micas e 1100 de empresariais), era excesivo para as limitaci贸ns dun centro onde 103 membros do profesorado impart铆an a s煤a docencia. Por ese motivo, fac铆ase necesario un novo edificio dese帽ado inicialmente para albergar da orde duns 4000 estudantes. Mentres tanto, para manter as actividades acad茅micas, precis谩base, inevitablemente, a utilizaci贸n de aulas e seminarios noutros centros do citado Colexio Universitario de Vigo (CUVI), o que ocasionou problemas organizativos e conflitos no alumnado.

En 1988 solic铆tase a segregaci贸n e nese mesmo ano, a Conseller铆a de Educaci贸n convoca o primeiro concurso. Na parcela elixida extend铆ase un denso bosque de pi帽eiros. Asumiuse que o novo edificio deb铆a de respectar ao m谩ximo ese entorno, adapt谩ndose 谩s curvas de nivel do terreno. Estruturouse en tres corpos especializados funcionalmente, cada un dos que segu铆a unha curva de nivel: un corpo destinado a aulario, outro destinado a departamentos e un corpo central que act煤a como eixe da actividade.l No ano 1992 comeza a impartirse docencia nel.
 

Anos despois, xorde a necesidade dunha ampliaci贸n non prevista inicialmente. Hab铆a que construir una sal贸n de actos, unha nova biblioteca m谩is grande e potenciar o novo decanato e a 谩rea administrativa. A biblioteca e o sal贸n de actos colocaronse nos extremos dos brazos, a continuaci贸n de aulario e departamentos, respectivamente. Estos dous novos m贸dulos unir铆anse entre eles cunha nova pasarela lixeira, pechando un circuito interior ou r煤a principal dende a que se accede a todo. Unha vez m谩is, a topograf铆a preexistente foi o molde para configurar a ampliaci贸n que se materializar铆a ao longo do ano 1995, casi en paralelo co proceso de reforma e implantaci贸n dos planos de estudo. O decanato e a 谩rea administrativa ocuparon a antiga sala de lectura, mantendo a continuidade do espazo global inicial. Neste proceso, a cafeter铆a foi tam茅n ampliada, alomenos, en tres ocasi贸ns.

O aumento das necesidades docentes derivadas da implantaci贸n dos novos planos superou t贸dalas previsi贸ns, desbord谩ndoas. A estrutura cuadrimestral, a configuraci贸n de catro itinerarios espec铆ficos en cada titulaci贸n e o paralelo incremento na carga pr谩ctica das materias esix铆an novos espazos especializados. Nesta ocasi贸n o que creceu foron as 谩reas funcionais xa existentes, en concreto, o aulario (aulas de inform谩tica) e os departamentos (despachos, seminarios  e salas de terceiro ciclo). En ambos casos optouse por facelas crecer en paralelo cos brazos funcionais xa existentes, reforzando a especificidade funcional de cada un deles. As novas aulas de inform谩tica situ谩ronse pegadas ao aulario existente, os despachos ao edificio departamental, mentras que os seminarios e o novo sal贸n de graos fix茅rono ao sal贸n de actos.