Home >

Erasmus/Mobilidade

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais dispon de varios programas de intercambio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional:

Internacionais (ORI):


                    - ISEP con EE.UU.
                    - Erasmus  con Europa
                    - Convenios Bilaterais con América Latina
                    - Emundus 15 y 17 con alguns países da América Latina
                    - Afeca (10 días) Europa

Nacional (Vicerrectorado de Organización Académica)

                    - SICUE-SENECA España
 

Para maís información, selecciona Estudiantes saíntes no menu da esquerda