Novos Graos

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo adaptou os seus estudos ao Espacio Europeo de Educación Superior no curso académico 2009/10.

Unha vez obtido a conformidade por parte da ANECA ao informe de verificación, implantáronse os primeiros cursos dos graos en Administración de Empresas e Economía, ambos encadrados dentro da rama xurídico-social.

O proceso estaba previsto que rematase no 2012/13 coa entrada dos cuartos. Non obstante, na titulacion de Economía acordouse a implantación en bloque no curso 2010/11.

No curso 2014/15 entra un programa ADE-Dereito, articulado sobre un grupo específico de simultaneidade de estudos que permitirá obter as dúas titulacións nun prazo de cinco anos.

No curso 2016/17 ponse en marcha un programa de docencia en inglés, derivado dun programa piloto que se viña desenvolvendo de xeito experimental anos antes. Dito programa deu lugar ao Plan de internacionalización que se implanta no curso 2017/18 no que se contempla docencia en inglés dun mínimo de 30 ECTS nalgún cuadrimestre, en cada un dos títulos do centro.