Research teams

The following table shows the existing research groups in our Faculty: 

 
RESEARCH TEAMS
MAIN INVESTIGATOR
CONTACT
 
 
 
Xavier Labandeira Villot
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Economia dos recursos naturais e ambientais (ERENEA)
Garza Gil, Mª Dolores
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Analise de políticas públicas
Xosé Carlos Arias Moreira
 
Carlos Hervés Beloso
 
Coral del Rio Otero
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Equipo de investigación cuantitativa da empresa (EICE)
Mª Victoria Verdugo Matés
 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Economia monetaria e financeira
Castro Fernández, Ana Esther
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Xavier Simón Fernández
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Estudios socioeconómicos da muller
Mª Jesús Facal Rodríguez
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Consuelo Pazó Martínez
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Economía Financiera y Contabilidad
Irene Pisón Fernández
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Contabilidad de Costes, de Gestión y Control Presupuestario
José Luis Iglesias Sánchez
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Economía Financiera 5
Asunción Ramos Stolle
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Economía Financiera
Enrique J. Buch Gómez
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Análisis Económico-Financiero y Gestión Empresarial
Miguel A. Crespo Domínguez
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Contabilidad y Auditoría
Belén Fernández-Feijóo Souto
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
 
Economía Territorial
Raquel Díaz Vázquez
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tac (EA3/B)
Baltasar Manzano González
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Investigacións territoriais
Abel Losada Álvarez
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Historia e institucións económicas
Rafael Vallejo Pousada
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ciencia Política e da administración
Argimiro Rojo Salgado
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Inferencia estatística, decisión e investigación operativa
Jacobo de Uña Álvarez
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Teoría de Xogos e Economía Matemática
Manuel Besada Morais
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Economía matemática
Amelia Verdejo Rodríguez
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Marketing Vigo
Encarnación González Vázquez
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Sistemas e tecnoloxías da información para a dirección
Ángeles Sandoval Pérez
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Organización de empresas e marketing 2
Mercedes Vila Alonso
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Organización de empresas 6
Tony Crespo Franco
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Organización del conocimiento
José Cabanelas Omil
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it