ASIGNACIÓN GRUPOS CURSO 2017/18

IMPORTANTE: A asignación de alumnado aos grupos determinada segundo as PREFERENCIAS DE GRUPO que cumplimentasen na aplicación de matrícula poderán consultala a través da súa Secretaría Virtual O VENRES DÍA 1 DE XULLO a partir das 16 horas.

O ALUMNADO QUE NON TIVERA REMATADO A CUMPLIMENTACIÓN DE PREFERENCIAS DE GRUPO ANTES DAS 14:00 DO XOVES 31 DE AGOSTO NON PODERÁ SOLICITAR A POSTERIORI NINGÚN CAMBIO.