Convocatoria Xunta de Facultade

Convócase aos membros da Xunta de Facultade a unha reunión extraordinaria que terá lugar no Salón de actos, ás 11:00 h. en primeira convocatoria e ás 11:15 h. en segunda do luns 28 de outubro, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

PUNTO ÚNICO:

Aprobación, se procede, da Declaración de interese para a modificación do título do grao en Administración e Dirección de Empresas e da respectiva comisión redactora.

 

Vigo, 24 de novembro de 2022.

A Decana

M. Dolores Garza Gil

 

    Escribe un comentario