Estudantes saíntes

PROGRAMAS DE MOBILIDADE 2018-19 (Erasmus)

Novedades

A charla informativa sobre os diferentes programas de mobilidade nos que participa a Facultade celebrarase o 22 de outubro de 2018 ás 14:00 horas no Salón de Graos.

Co obxecto de cumprir os prazos dalgunhas universidades europeas,  convocase a Reunión para elección de destinos Erasmus para o luns 12 de marzo de 2018, ás 14:00 no Salón de Graos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Para ser admitido no proceso é preciso non ter máis de catro materias suspensas e unha nota media de expediente superior a 5. No caso de non acadar dita nota mínima, deberá presentarse unha Carta de Motivación.

Os solicitantes que desexen un destino con docencia en inglés terán que dispor dunha acreditación válida de nivel B2.


Nos submenus da esquerda está a información sobre os requisitos para participar nos distintos programas de intercambio ofertados pola Facultade.

Documentos de interese: