Estudantes saíntes

PROGRAMAS DE MOBILIDADE 2019-20 (Erasmus)

Novedades

 

Para ser admitido no proceso é preciso non ter máis de catro materias suspensas e unha nota media de expediente superior a 5. No caso de non acadar dita nota mínima, deberá presentarse unha Carta de Motivación.

Os solicitantes que desexen un destino con docencia en inglés terán que dispor dunha acreditación válida de nivel B2.


Nos submenus da esquerda está a información sobre os requisitos para participar nos distintos programas de intercambio ofertados pola Facultade.

Documentos de interese: 

 Noticias:

A Universidade de Vigo participa no programa Erasmus + key action 2 (DIPCAT): https://www.dipcat.eu