Inicio >

Estudos

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo ten os seus estudos adaptados ao EEES dende o curso 2009/10.

Dende o curso 2013/14 impártese docencia en inglés e dende o 2017/18 hai un mínimo de 30 ECTS nalgún cuadrimestre en cada un dos títulos segundo se recolle no Plan de Internacionalización da FCEE.

Na táboa móstranse os indicadores de resultados máis relevantes do curso pasado:

  • Taxa de rendemento =Total créditos ordinarios superados no curso X / Total créditos ordinarios matriculados no curso X  x 100
  • Taxa de éxito =Total créditos ordinarios superados no curso X / Total créditos ordinarios presentados no curso X  x 100
  • Taxa de avaliación =Total créditos ordinarios presentados en o curso X / Total créditos ordinarios matriculados no curso X  x 100
  • Taxa de graduación = Estudantes de novo ingreso no curso X egresados no curso X+5 ou antes / Estudantes de novo ingreso no curso X  x 100
  • Taxa de abandono = Estudantes de novo ingreso no curso X (non titulados e non matriculados no curso X+1 nin no curso X+2 / estudantes de novo ingreso no curso X
  • Taxa de Eficiencia = Total créditos superados polos egresados no curso X / Total créditos matriculados polos egresados no curso X x 100