Inicio >

Estudos

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo ten os seus estudos adaptados ao EEES dende o curso 2009/10. Na táboa móstranse os indicadores de resultados máis relevantes do curso pasado:

  • Taxa de rendemento =Total créditos ordinarios superados no curso X / Total créditos ordinarios matriculados no curso X  x 100
  • Taxa de éxito =Total créditos ordinarios superados no curso X / Total créditos ordinarios presentados no curso X  x 100
  • Taxa de avaliación =Total créditos ordinarios presentados en o curso X / Total créditos ordinarios matriculados no curso X  x 100
  • Taxa de graduación = Estudantes de novo ingreso no curso X egresados no curso X+5 ou antes / Estudantes de novo ingreso no curso X  x 100
  • Taxa de abandono = Estudantes de novo ingreso no curso X (non titulados e non matriculados no curso X+1 nin no curso X+2 / estudantes de novo ingreso no curso X
  • Taxa de Eficiencia = Total créditos superados polos egresados no curso X / Total créditos matriculados polos egresados no curso X x 100