Grao en Administración de Empresas

  • Rama: Ciencias Sociais e Xurídicas
  • Tipo de ensinanza: Presencial
  • Plazas de novo ingreso: 240
  • Idiomas oficiais: Castelán e Galego
  • Coordinador da titulación: Fernando Comesaña Benavides
  • Data da autorización para implantar o título: 23-6-2009
  • Número de ECTS: 240 (60 ECTS/curso)
  • Número máximo de ECTS dos que se pode matricular un estudante: 75
  • Memoria do Grao en ADE