Grupos de investigación

Na seguinte relación poden consultar os grupos de investigación con sede nesta facultade: 

 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL
CONTACTO
Xosé Henrique Vázquez Vicente
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Economia dos recursos naturais e ambientais (ERENEA)
Garza Gil, Mª Dolores
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Analise de políticas públicas
Xosé Carlos Arias Moreira
 
Carlos Hervés Beloso
 
Coral del Rio Otero

  Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo

Equipo de investigación cuantitativa da empresa (EICE)
Mª Victoria Verdugo Matés
 
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
 
Economia monetaria e financeira
Castro Fernández, Ana Esther
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Xavier Simón Fernández
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Estudios socioeconómicos da muller
Mª Jesús Facal Rodríguez
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Consuelo Pazó Martínez
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Economía Financiera y Contabilidad
Irene Pisón Fernández
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Contabilidad de Costes, de Gestión y Control Presupuestario
José Luis Iglesias Sánchez
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Economía Financiera 5
Asunción Ramos Stolle
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Economía Financiera
Enrique J. Buch Gómez
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Análisis Económico-Financiero y Gestión Empresarial
Miguel A. Crespo Domínguez
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Belén Fernández-Feijóo Souto
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Economía Territorial
Raquel Díaz Vázquez
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Investigacións territoriais
Abel Losada Álvarez
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Historia e institucións económicas
Rafael Vallejo Pousada
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Ciencia Política e da administración
Argimiro Rojo Salgado
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Inferencia estatística, decisión e investigación operativa
Jacobo de Uña Álvarez
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Teoría de Xogos e Economía Matemática
Manuel Besada Morais
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Economía matemática
Amelia Verdejo Rodríguez
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Encarnación González Vázquez
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Sistemas e tecnoloxías da información para a dirección
Ángeles Sandoval Pérez
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Organización de empresas e marketing 2
Mercedes Vila Alonso
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Organización de empresas 6
Tony Crespo Franco
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo
Organización del conocimiento
José Cabanelas Omil
Este enderezo electrónico está protexido contra spambots. É necesario activar Javascript para visualizalo