Horarios de docencia teórica 2017/18

 


 GRAO EN ADE

1º curso:

1º cuadrimestre:  A, B, C

2º cuadrimestre: A, B, C

As clases de Xestión de empresas EN INGLÉS, impartiranse durante as dúas primeiras semanas os xoves á mesma hora que as do grupo en castelán (de 11 a 13h.)

  2º Curso: 1ºCuad, 2º Cuad
  3º Curso
  4º Curso
  Horario unificado materias inglés ADE
 GRAO EN ECONOMÍA 1º Curso
  2º Curso
  3º Curso: 1º Cuad, 2º Cuad
  4º Curso
  Horario unificado materias inglés grao economía
 PCEO ADE-DEREITO Simultaneidade ADE-Dereito