ISEP


¿Qué requisitos deben cumprir os solicitantes?
  • Estar matriculado no 2º o 3º curso de grao cando se cursa a solicitude.
  • Ter menos de 4 materias pendentes de 1º e 2º curso.
  • Estar en posesión do Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT).

¿Cuándo sae a convocatoria?

  • En novembro.

¿Quén realiza a selección e cales son os criterios?

  • A Oficina de Relacións Internacionais e o coordinador ISEP da Universidade de Vigo realizarán a selección dos/das candidatos/as, tendo en conta os expedientes académicos.
  • Terán preferencia os/as estudantes que solicitan estancias anuais e os que cursan a solicitude por primeira vez.

¿Qué materias poden ser validadas?

  • Calquera materia non suspensa da Facultade (básica, obrigatoria ou optativa), sempre que se  acordase antes co Vicedecano de Relacións Internacionais, a través da confección dun compromiso previo de recoñecemento académico (contrato de estudos) no que se indican as materias a cursar na universidade de destinao e as materias da Universidade de Vigo que serán obxecto de recoñecemento.

Máis información

 Universidades de destino

A listaxe de universidades de EE.UU. e os enlaces correspondentes están disponibles na páxina web de ISEP (http://www.isep.org), dentro da sección International Students.