Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Tfno 986 812430 Fax 986 812401 Email Depx11@uvigo.es Director/a  Arturo Leyte Coello, Secretario/a David Álvarez García

http://webs.uvigo.es/webx11/

Docente Categoría Departamento e-mail
Barahona Martín, Magdalena Titular Esc. Universitaria Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía barahona@uvigo.es
Rojo Salgado, Argimiro Catedrático/a de Univ. Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía rojo@uvigo.es