Programas / Guías Docentes 2013/14

 

GRAOS

GRAO EN ADE Prema aquí
GRAO ECONOMÍA

Prema aquí

 

LICENCIATURAS

Plan Titulación
Plano de 2001 Licenciatura en Economía
Plano de 2001 Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas

 

MATERIAS DE LIBRE ELECCIÓN

Introducción á integración europea (sen docencia no curso 2011/12)
Introducción á economía experimental
Introducción á economía laboral (sen docencia no curso 2011/12)
Introducción ao sistema político español (sen docencia no curso 2011/12)
Teoría federal e o proceso de integración política europea
Programación para internet
Historia económica de Galicia
Dereito da publicidade
Introducción á economía do transporte
Aspectos retributivos nos recursos humanos na empresa (sen docencia no curso 2011/12)

 

MÁSTERES

Máster Universitario en Políticas Comunitarias e Cooperación Territorial
Máster Universitario en Integración Económica Rexional e Políticas Comunitarias
Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas
Máster Universitario en Investigación en Contabilidade e Finanzas
Máster Universitario en Economía, Mercados Financeiros e Empresa

Máster en Economía, Avaliación e Xestión do Medio Mariño e os Recursos Pesqueiros:

Non se oferta dende o curso 2011/12.
Máster en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa
Máster Univeristario en Innovación Industrial e Optimización de Procesos
Máster Universitario en Dirección da Empresa Familiar: Non se oferta
Máster Universitario en Finanzas