Rexistro da localización das persoas usuarias das aulas

Para facer fronte á pandemia da covid-19 e para facilitar a actuación cando se presente algún positivo na comunidade, a
Universidade de Vigo creou un sistema de identificación dos postos empregados por cada unha das persoas usuarias dos
espazos docentes.

O procedemento para seguir vén explicado de forma detallada na seguinte ligazón.

    Escribe un comentario