Solicitud de cambio de quenda

Ábrese o prazo para solicitar cambio de quenda. Débese entregar na secretaría do decanato o seguinte impreso:

Impreso de cambio de quenda

No caso de que a solicitude de cambio de quenda débase a incompatibilidade de horarios de distintos cursos débese entregar o seguinte impreso:

Impreso de cambio de quenda por incompatibilidade de horarios

O prazo para entregar o impreso cuberto e a xustificación documental do motivo ou motivos alegados finaliza ás 14:00 do 20 de setembro de 2019.

    Escribe un comentario