Convocatoria Xunta de Facultade

Infórmase da convocatoria da Xunta de Facultade, que se celebrará o vindeiro luns 8 de marzo, ás 16:45 h en primeira convocatoria e ás 17 h en segunda, no Salón de actos virtual da Facultade

Orde do día:

  1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (24/02/2021).
  2. Informe do Decano.
  3. Aprobación, se procede, de cambio na composición da Comisión Permanente da Facultade
  4. Aprobación, se procede, das PDA para o curso 2021/2022, das titulacións de Mestrado da Facultade.
  5. Aprobación, se procede, do Informe de Revisión do Sistema pola Dirección correspondente ao curso 2019-2020.
  6. Rogos e preguntas.

Vigo, 4 de marzo de 2021.

 

    Escribe un comentario