4º Curso

Grao en ADE
4º Curso
Materias
Primer cuadrimestre
Investigación comercial Guía docente
Planificación financeira Guía docente
Auditoría Guía docente
Marketing sectorial Guía docente
Dereito do comercio internacional Guía docente
Enxeñería financeira Guía docente
Finanzas internacionais Guía docente
Xestión do coñecemento e a innovación tecnolóxica Guía docente
Segundo cuadrimestre
Contabilidade financeira avanzada Guía docente
Creación e simulación de empresas Guía docente
Dereito penal de empresa Guía docente
Dirección de recursos de información Guía docente
Marketing responsable Guía docente
Xestión bancaria Guía docente
Traballo de Fin de Grao Guía docente