Plan de Acción Titorial

O Plan de Acción Titorial (PAT)

O Plan de Acción Titorial configúrase como un documento-marco que ten como finalidade organizar, guiar e motivar a institucionalización e sistematización das actividades de orientación ao estudantado, dando resposta ás súas necesidades e cumprindo así as esixencias impostas polos criterios e directrices do Espazo Europeo de Educación Superior neste campo. O PAT constitúe, ademais, un rexistro dos Sistemas de Garantía de Calidade dos centros da Universidade de Vigo.

Titores

Promoción 2014-2018: GADE  / GECO

Promoción 2015-2019: GADE / GECO

Promoción 2016-2020: GADE / GECO / PCEO Ade-Dereito (2016/2021)

Promoción 2017-2021: GADE / GECO  / PCEO Ade-Dereito (2017/2022)

Promoción 2018-2022: GADE / GECO / PCEO Ade-Dereito (2018/2023)

Promoción 2019-2023: GADE / GECO /  PCEO Ade-Dereito (2019/2024)

Promoción 2020-2024: GADE  / GECO / PCEO Ade-Dereito (2020/ 2025)

Promoción 2021-2025: GADE / GECO / PCEO Ade-Dereito (2021 /2026)

Promoción 2022-2026: GADE / GECO / PCEO Ade-Dereito (2022/2027)