Enquisas avaliación docente 2º Cuadrimestre

Ata o 10 de xuño o alumnado matriculado na Facultade ten dispoñible na Secretaría Virtual, a aplicación para a Avaliación Docente daquelas materias do segundo cuadrimestre do curso 21-22 nas que estea matriculado, co obxecto de avaliar ao profesorado que imparte esas materias.

A ruta de acceso é a seguinte:

Páxina da UVigo – Secretaría Virtual – Control de acceso – Avaliación Docente.

Agradecemos a túa participación.

    Escribe un comentario