PAS

Atención ao alumnado de grao

Localización: Secretaría de alumnado da FCCEE

Área de estudos de grao
Nome Posto Teléfono Email
María del Carmen Rodríguez González Xefa da Área 986 812405 area.grao.economicas@uvigo.es
Margarita Campo Vila Xefa de negociado 986 812406 xnaafee@uvigo.es
Dolores Antonia Miloro Costas Posto base 986 814080
986 812406
secfcee@uvigo.es
Ruth María Velasco Martínez Posto base
Atención ao alumnado de máster e doutorado

Localización: Secretaría de alumnado da FFT

Área de estudos de máster e doutorado
Nome Posto Teléfono Email
Jesús Andrés Iglesias Xefe de Área 986 130 219 posgraoxsh4@uvigo.es
Francisco M. Nogueiras Justo Xefe de negociado 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.es
Mª Begoña Villanueva San Martín Xefa de negociado
Mª Ángeles Sandino Martínez Xefa de negociado
Decanato da FCCEE

Localización: Decanato da FCCEE

Negociado de Asuntos Xerais
Nome Posto Teléfono Email
Ana de Prado Vázquez Xefa de Negociado 986 812 402 sdfcee@uvigo.es
Asistencia informática da FCCEE

Localización: Decanato da FCCEE

Procedemento e datos de contacto para solicitar asistencia informática no Ámbito Xurídico-Social e Humanidades

Asistencia informática do ámbito Xurídico-Social e Humanidades
Nome Posto Teléfono Email
José Luis Ríos Beis Soporte informático 986 818 719
647343017
soporte-xsh@uvigo.es

http://webs.uvigo.es/saum-xsh

Atención a Departamentos da FCCEE

Localización: 4ª Planta da FCCEE

Negociado de Apoio á xestión de centros e departamentos
Nome Posto Teléfono Email
Ángeles Casal Giráldez Xefa de Área 986 130213 xaaxcd@uvigo.es
Belén Jácome Pérez Xefa de Negociado 986 130214
986 130215
udeconomicas@uvigo.es
Rocío Rodríguez Fernández Xefa de Negociado
Área Económica

Localización: 4ª Planta da FCCEE

Asuntos Económicos
Nome Posto Teléfono Email
Mª Asunción Marzán González Xefa de Área 986 812545 areaeconomica@uvigo.es
Paula Ramil Vázquez Xefa de Negociado 986 812403
Rafael Cid Álvarez Xefe de Negociado 986 812379
Alberto Pérez Pereira Xefe de Negociado 986 812544
Área de Apoio á Investigación e á Transferencia

Localización: Planta 0 da FCCXXT (antiga sede administrativa do Dpto. de Dereito Privado)

Nome Posto Teléfono Email
Fernando Troncoso Merino Xefe de Área 986 130217
986 813417
uaxitaxsh@uvigo.es
Marta González Rodríguez Xefa de Negociado
Administrador dos ámbitos xurídico-social e Humanidades

Localización: 4ª Planta da FCCEE

Administrador
Nome Posto Teléfono Email
Ángel Nieto Rodríguez Administrador 986 812546
647 343063
administrador-xsh@uvigo.es
Área de Servicios Xerais (Conserxería)

Localización: Planta 0 da FCCEE

Conserxería – Horario de mañá
Nome Posto Teléfono Email
Manuel López Iglesias T.E. de servizos xerais 986 812400 conseco@uvigo.es
Ana Isabel Pereira Alonso

Anxo Prieto Villa

A.T. de servizos xerais
María Luisa Magaz Ledo A.T. de servizos xerais
Conserxería – Horario de tarde
Nome Posto Teléfono Email
Mª.Rosario Pérez Rodríguez A.T. de servizos xerais 986 812 400 conseco@uvigo.es
Álvaro F. Ron Fernández A.T. de servizos xerais