Recursos materiais

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais conta con recursos axeitados para o desenvolvemento das actividades docentes e investigadoras. O profesorado dispón dun despacho persoal, suficientemente dotado, de espazos comúns para realizar reunións, de salas para profesores visitantes e invitados… As aulas para desenvolver a docencia son numerosas e todas están equipadas con encerados, con ordenador, pantalla e canón e con wifi de acceso libre, webcam, altofalantes, etc. Ademais, a Facultade conta con aulas de ordenadores, aulas seminario, Salón de Actos, Salón de Graos, un espazo para a delegación de alumnos, servizo de reprografía, cafetería e comedor, unha ampla e ben dotada biblioteca e unha sala de libre acceso, para que os alumnos podan realizar os seus traballos.

As instalacións da FCCEE cumpren plenamente as esixencias de accesibilidade establecidas na normativa vixente.