Resolución sobre cambios de quenda

Xa están resoltas as solicitudes de cambio de quenda. Podedes consultar o resultado na vosa secretaría virtual. Se non houbo cambios na asignación foi porque a carga dos grupos non permitiu a súa concesión.

Resolución

    Escribe un comentario