Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo

 

   

Comezo clases alumnado selectividade setembro

Infórmase a aqueles estudantes que, presentándose ás probas de acceso á universidade na convocatoria de setembro, teñan previsto cursar o Grao en Administración de Empresas que o centro estableceu un grupo específico (1º D) que comeza as clases o Luns día 28 de setembro (Aula 1), co obxectivo de minimizar a perda de docencia.

En calquera caso, como a carga docente impide pospoñer o arranque dese grupo mais alá desa data, e tendo en conta que os prazos de matrícula son posteriores, aconséllase aos interesados que asistan a clase aínda que non teñan formalizada a matrícula.

O horario pódese consultar no apartado de organización docente desta web.